RNDr. Skácel Ljubomír
Šeránkova 28
616 00 BRNO
Tel/Fax: 541 249 795
Mobil: 604 277 976
E-mail:skacel@ezos.cz

zapsán v seznamu KDP pod ev.č. 000 676

 • daňové poradenství zejména v oblastech:
  • daně z příjmů fyzických i právnických osob
  • daně z přidané hodnoty
  • daně silniční
  • zamezení dvojího zdanění
 • zpracování a podání daňových přiznání - řádných, opravných i dodatečných
 • odklady daňových přiznání
 • zpracování žádostí o prominutí penále, o prodloužení termínu aj.
 • zpracování podkladů pro řádné i mimořádné opravné prostředky (odvolání, stížnosti, námitky, reklamace aj.)
 • zastupování před správcem daně
 • zastupování u soudů
 • informační servis pro stálé klienty
 • optimalizace daní v průběhu roku

Zajímavé odkazy:

Obchodní rejstřík

Oficiální stránka

Registr firem

(plátci DPH, živnostenský a obchodní rejstřík)

Adresář územních
finančních orgánů
EVROPA - plátci DPH