JUDr. Skácelová Jana
Jedovnická 8
625 00 BRNO
Tel: 544 233 852
Mobil: 604 273 184
E-mail:skacelova@ezos.cz

advokátka, zapsána v seznamu ČAK pod ev.č. 4412

  • zakládání společností
  • likvidace společností
  • právní poradenství, zpracování smluv, návrhů, žalob, rozborů aj. - zejména v právu občanském, obchodním a správním
  • právní služby v oblasti převodu nemovitostí
  • zastupování u soudů všech stupňů a u všech orgánů státní správy

Zajímavé odkazy:

Poslanecká sněmovna

Obchodní rejstřík

Senát