Pokud jste vstoupili na tyto stránky, pak zřejmě řešíte problém jak nejlépe a odborně zajistit zpracování Vaší ekonomické agendy. V množství nabídek, které prezentují jednotlivé firmy v této oblasti, se lze jen velmi obtížně orientovat. Jsou nabízena různá portfolia služeb za zdánlivě zcela odlišné ceny. Je však logické, že žádná firma nemůže nabízet takové podmínky, aby nepokryla své náklady na činnost, a naopak konkurence v oboru neumožňuje solidní firmě dosahovat nepřiměřeného zisku.

Jakou nabídku tedy vybrat?


Naše společnost vsadila na nabídku poskytování komplexních služeb a jejich odbornou úroveň. Praxe zcela jednoznačně ukazuje, že i dobrý účetní nemusí být odborníkem v oblasti daní, že i drobná změna ve smlouvě zpracované erudovaným právníkem může mít značný dopad do optimalizace daňové povinnosti subjektu, ale i daňové poradenství nelze poskytovat bez dobré znalosti účetní problematiky, a zvláště ve složitějších případech i bez součinnosti odborného právníka.

Na trhu firem, poskytujících služby v ekonomické oblasti, působíme od roku 1993. Činnost společnosti zajišťují a řídí společníci:

Advokát - člen České advokátní komory a
Daňový poradce - člen Komory daňových poradců ČR.

Samozřejmostí je účetní certifikace QBÚ. Ve firmě dbáme na dodržování systému dalšího vzdělávání, a to jak pro zaměstnance, tak i pro společníky.

Naším cílem je spokojenost našich klientů. Základní podmínkou při naší spolupráci je absolutní důvěra, diskrétnost a solidní jednání.